mail facebook twitter

Bezoek aan de Groene Energiefabriek

Bij onze focus op duurzame catering dit najaar komt ook het welbekende afval scheiden op de set weer bovendrijven. Green Film Making heeft al verschillende pilots gedraaid en zowel daar als bij verschillende cateraars is het duidelijk: scheiden lukt wel, maar waar lever je het af? Met deze vraag op zak kijken we rond naar mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking in de regio Amsterdam. En zo vonden we in Rijsenhout de Groene Energiefabriek van afvalbedrijf De Meerlanden die inzamelt voor negen gemeenten en 4000 bedrijven in de Haarlemmermeer, Greenport Aalsmeer, Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. Met een streven naar een circulaire economie wordt GFT afval in de Groene Energiefabriek voor 100% gerecycled door middel van een systeem van vergisting en compostering. Op uitnodiging ging Green Film Making kijken hoe ze precies werken en of er aansluiting is te bedenken voor het afval van onze set. Het complex ligt onder de rook van Schiphol. Business Unit Manager Bedrijfsafval Arthur Richardson laat het proces in actie zien. Een vrachtwagen lost groenafval in een loods. Een deel van het GFT afval komt hier uit de tuinbouw en bedrijven, het grootste deel echter van huishoudens. In totaal zamelt de Meerlanden per jaar 62.000 ton organisch afval in, bij bedrijven en bewoners, dat wordt vergist en gecomposteerd. De innovatie bij de Meerlanden zit in de vergistingsinstallatie die in 2011 in gebruik is genomen. Met deze installatie wordt de energie aanwezig in het GFT-afval omgezet in biogas. Dit gas wordt vervolgens opgewaardeerd tot groengas en CO2. Daarna wordt het afval gecomposteerd in gigantische composteringstunnels. De warmte uit dit proces wordt opgevangen en via warmtewisselaars naar kassen in...

Groene Hartenkreet: Cateraar Appeltje Eitje

Naast Spek & Bonen en S&S catering zijn de cateraars van Appeltje Eitje ook hard aan de slag om duurzaam te werken. Vol goede moed en successen, maar ook met de nodige struikelblokken. Voor onze aankomende workshop voor cateraars zoekt GFM dit soort feedback om betere oplossingen te ontwikkelen waar iedereen wat aan heeft. Daarom hoorde we Laura Stam uit over haar ervaringen tijdens de producties van afgelopen zomer, waarbij ze zelf allerlei tests uitvoerde: We hebben echt geprobeerd om afval te scheiden en dat lukte best goed, zonder problemen. Door bij aankoop van producten te letten op de verpakkingen en kraanwater te serveren, komen we zelfs maar tot 3 zakken afval per dag. Omdat Nederland nog niet zo ver is hebben ze zelf bij de supermarkt afvalzakken in verschillende kleuren gekocht om het verschil goed aan te geven. Maar de grote vraag was: Wie brengt het gescheiden afval weg? De locatiemanager die al heel veel uren maakt? Hun eigen bus is te klein om het te vervoeren, dus dat is geen optie. Plus vindt Laura dat het ook niet de bedoeling is dat het set-afval wordt gedumpt op plekken die voor bewoners bedoeld zijn en zo het bestaande netwerk onder spanning zetten. Want wie gaat die mogelijke overbelasting dan weer oplossen. Ook hebben ze geëxperimenteerd met afwasbare bekers. Deze zijn wel wat duurder en het kost ook iets meer tijd om alles steeds af te wassen, maar dat hebben we er wel voor over. Wel zou het goed zijn als producenten zich hiervan bewust zijn en het ophalen van de bekers na een draaidag meenemen in de planning. Want...

Programma’s AVROTROS geanalyseerd door Green Film Making

Green Film Making biedt voor elke soort productie consultancy op maat om duurzaam te werken. AVROTROS is serieus met het verduurzamen van haar bedrijf en wil met een aantal koplopers de trend van verduurzamen inzetten. Daarom bijten ze het spits af door hun succesvolle programma’s “Opsporing verzocht” en “Tussen Kunst en Kitsch” te laten analyseren door sustainability manager Els Rientjes. Els liep bij beide programma’s een dag mee tijdens de opnamen en adviseerde de teams over de stappen die er op korte en langere termijn te nemen zijn, zonder dat de programma’s aan kwaliteit inleveren. Bij beide teams, die al goed met duurzaamheid op weg zijn, werd Els welkom ontvangen. Eind Mei zijn de rapporten klaar en zullen de programmateams bepalen welke punten zij nog verder kunnen en willen verbeteren. Een ding is al duidelijk. Op gebied van personeel blijken beide teams al zeer duurzaam en efficiënt te werken. Er worden goede planningen gemaakt, vaak zijn meerdere functies in 1 persoon verenigd waardoor er goed zicht is op het hele productieproces en de teams zijn hecht. Het is waarschijnlijk niet voor niets dat deze programma’s na al die jaren nog zo succesvol zijn en met passie gemaakt worden. Green Film Making verwacht dat na uitkomst van het onderzoek de volgende stappen met deze enthousiaste teams makkelijk te maken zijn, zonder dat het meer geld gaat kosten. Duurzaamheid gaat bijna altijd samen met efficiency en kostenbesparingen. Wil je ook gebruik maken van de consultancy op maat van Green Film Making? Neem contact op met...

Youth Food Movement

Eten is één van onze basisbehoeften. We smullen, knabbelen, snaaien, proeven en happen wat af. En dat de hele dag door. Juist omdat eten zo’n essentieel onderdeel uitmaakt van ons bestaan is het goed om stil te staan bij de herkomst van ons voedsel en na te denken over wat we in ons mond stoppen. De Youth Food Movement is de jongerenbeweging van Slow Food die zich inzet voor een eerlijker en gezonder voedselsysteem. Zij vragen zich actief af waar ons voedsel vandaan komt, wat er in zit, maar ook hoe het geproduceerd wordt en in hoeverre we in de wereld schade toe brengen door te consumeren zoals we nu doen. Concreet komt de YFM neer op een netwerk van studenten van allerlei studierichtingen, jonge consumenten en jonge professionals, zoals boeren, tuinders, koks, vissers en producenten die met elkaar veranderingen teweeg brengen op het gebied van voedselproductie en voedselconsumptie. Dat doet ze op verschillende manieren, maar de belangrijkste is door (samen) te eten. Food Film festival En door een filmfestival te organiseren. Behalve bij de cateringkar hebben voedsel en film nog meer ontmoetingsplekken. Zoals op het Food Film Festival. Er is ontzettend veel over voedsel te vertellen. En film is bij uitstek een medium om ontzettend veel te vertellen. Dus is het driedaagse Food Film Festival al twee jaar op rij een groot succes met films over alle facetten van eten. Zoals films over het productieproces en over de bio-industrie. Maar ook over sterrenrestaurants als El Bulli en Mugaritz. Over markante figuren uit de culinaire scene, en korte films over patat, kaasfondue en smarties. Door workshops te organiseren, debatten,...

Lekker & duurzaam eten op de filmset

Een goede catering draagt enorm bij aan een goede werksfeer. Het is onbegrijpelijk dat veel producenten juist op deze post beknibbelen, zegt Theo van Gogh. Filmcrews zijn aardig verwend als het om eten gaat. Vaak heb je ook te maken met krappe budgetten. Om dan ook nog duurzaam te werk te gaan is een extra uitdaging. Maar als je er een beetje in verdiept, kom je er achter hoe leuk het is om duurzaam te werk te gaan en welke voordelen hier aanzitten! Filmcrews zijn aardig verwend als het om eten gaat. Ze maken lange dagen, werken hard en verwachten dan ook een goed bord eten. Mannen vinden vooral krachtvoer belangrijk, terwijl de dames liever gezond eten. Een gemiddelde speelfilm bestaat uit 20 tot 30 draaidagen, doorgaans verdeelt over 1.5 tot 2 maanden. Variatie in de menu’s is belangrijk en dwingt de cateraar iedere dag weer tot innovatieve oplossingen en een strakke planning. Vaak je ook te maken met krappe budgetten. Om dan ook nog duurzaam te werk te gaan is een extra uitdaging. Maar als je er een beetje in verdiept, kom je er achter hoe leuk het is om duurzaam te werk te gaan en welke voordelen hier aanzitten! Waarom kiezen voor duurzame catering? De voedselindustrie is in laatste 50 jaar gigantisch gegroeid. Hierdoor is er een overvloed aan voedsel in de rijke landen van de wereld en is de prijs van producten enorm gedaald. Je kunt je afvragen of dit niet teveel is doorgeschoten. Met de daling van de prijzen heeft voedsel minder waarde gekregen en wordt het ook makkelijker weggegooid. Ongeveer 50 % van alles wat...