Een film duurzaam produceren, kan dat? En zo ja, hoe doe je dat? Het Green Film Making Project, een initiatief van Strawberry Earth, houdt zich vanaf 2011 bezig met deze vragen en probeert filmmakers te voorzien van informatie, netwerk, inspiratie en draagvlak om ervoor te zorgen dat de filmsector in Nederland duurzamer gaat produceren. Dat dit kan, is al bewezen. Met een succesvolle Green Film Making Competition in 2012, de publicatie van de eerste Nederlandse Duurzame Filmproductiegids en een geslaagde samenwerking met de filmmakers van NTR KORT! en ONE NIGHT STAND in 2013. Nu is het zaak dat de filmindustrie zelf verder onderzoekt hóe dat kan, een duurzame film produceren.

Inzichten en knelpunten
Het is woensdag 12 maart. In het bedrijfsverzamelgebouw De Groene Bocht heeft een aantal filmmakers die een KORT! maken zich verzameld. Ze doen mee aan het Green Film Making Project en proberen hun film zo duurzaam mogelijk te produceren. Vandaag vindt een progress meeting plaats, waarin de filmmakers met elkaar en het Green Film Making Project team bespreken welke inzichten ze hebben opgedaan en tegen welke knelpunten ze aanlopen in dit proces.

Duurzaam netwerken in de Groene Bocht
De Groene Bocht is niet zomaar een willekeurig gekozen locatie voor deze bespreking, vertelt Chai Locher (Projectleider van het Green Film Making Project). Hun bedrijfsfilosofie, met als kernwaarden duurzaam werken en een innovatief groen netwerk creëren, sluit goed aan bij die van het Green Film Making Project en kan daarom een inspiratiebron zijn voor de filmmakers. Onder het genot van een (uiteraard) biologische lunch bespreken de aanwezigen het proces van green filmmaking. Ook Renée van der Grinten, Filmconsulent Filmisch Experiment & Documentaire bij het Nederlands Filmfonds, woont de meeting bij. Zij is benieuwd naar de stand van zaken bij de filmmakers en fungeert als spil tussen de duurzame filmpraktijk en de beleidsmakers in de sector.

Dialoog aangaan met facilitaire bedrijven
Sommige filmmakers, zoals Gijs Kerbosch (100 % Halal) vragen zich af hoe ze de techniek meekrijgen in deze green wave. Iris Otten (Pupkin) heeft een concretere wens. ‘Ik wil op film draaien in plaats van digitaal. Is dat echt veel slechter?’ Een aantal andere filmmakers deelt deze wens. En producent Maarten van der Ven (VENFILM) geeft aan dat de filmmakers ook een dialoog kunnen starten met de facilitaire bedrijven waar ze mee samenwerken. ‘Ik huur per jaar vrij veel auto’s bij een bepaald bedrijf. Ik zou ze kunnen vragen of zij met mij mee willen denken over duurzame alternatieven. Misschien kunnen ze elektrische auto’s gaan aanbieden.’ aldus Van der Ven.

Van doeners naar denkers
‘Filmmakers zijn doeners’. Dit mantra houden de filmmakers zichzelf voor. Daarom is het lastig om te accepteren dat de stappen die genomen worden in het duurzaamheidproces soms klein lijken. Maar ook leeft sterk de wens om door middel van samenwerking meer voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld bij de facilitaire bedrijven. Een van de deelnemers stelde: ‘Filmmakers zijn misschien wel doeners, maar dit vraagt misschien wel dat we ons daarnaast meer ontwikkelen als denkers.’

Het resultaat van dit denk- en doeproces is te zien tijdens het Nederlands Film Festival 2014 (24 september t/m 3 oktober), als de KORT! en ONE NIGHT STAND-films in première gaan. En het Green Film Making Project zal de bevindingen over dit project delen met de filmsector.

Over KORT!
KORT! geeft een mix van jonge en gevestigde scenarioschrijvers en filmmakers de kans korte fictiefilms te maken. De NTR, het Nederlands Fonds voor de Film, het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en het CoBO Fonds maken de productie van deze korte fictiefilms mogelijk.

Over het Green Film Making Project
Het Green Film Making Project, een initiatief van Strawberry Earth, wil filmmakers uitdagen om nieuwe en innovatieve manieren te vinden om films zo duurzaam mogelijk te produceren. Partners van het project zijn het Ministerie van Economische Zaken, het Nederlands Filmfonds, de ASN bank, Stichting DOEN en de NTR.