Who’s Who #3: Daniël Aiss

Daniël Aiss deed met zijn productiebedrijf ALP mee aan het Green Film Making Project in 2013. Voor de NTR produceerde hij een KORT!, de film Stand-by Me. Sindsdien is hij een warm pleitbezorger van green filmmaking. Niet in de laatste plaats omdat dit de efficiëntie...

De filmindustrie verduurzaam je samen

Een film duurzaam produceren, kan dat? En zo ja, hoe doe je dat? Het Green Film Making Project, een initiatief van Strawberry Earth, houdt zich vanaf 2011 bezig met deze vragen en probeert filmmakers te voorzien van informatie, netwerk, inspiratie en draagvlak om...