Het Green Film Making Project organiseert dit jaar de eerste Europese Studentencompetitie voor filmstudenten. Vijfenzestig studenten onderzoeken in vijftien projectgroepen op welke manier duurzaam produceren nog verder ontwikkeld kan worden.

De studenten zijn afkomstig van de Nederlandse Film en Televisie Academie (NFTA, Amsterdam), de Hogeschool voor Kunsten Utrecht (HKU), Grand Independent (Groot-Brittannië) en Filmbase (Ierland).

En..de onderzoeken zijn afgerond! Nu is het aan de jury om zich te buigen over de resultaten en drie winnaars te kiezen. Die, behalve een geldbedrag, ook de eer krijgen om hun onderzoek te presenteren op het Nederlands Film Festival (24 september tot en met 3 oktober).

De jury bestaat uit Thekla Reuten (Green Film Making Project-ambassadeur en actrice), Juhi Shareef (senior eco-consultant bij Eco Age, Groot-Brittannië), Michael Geidel (Green Film Initiative, Duitsland) en Daniel Aiss (producent bij ALP en voormalig deelnemer).

Het Green Film Making Project sprak met Paul van den Wildenberg, docent Media en begeleider van de HKU-studenten die deelnemen aan de Europese studentencompetitie: ‘Studenten raakten geïnspireerd door het green filmmaking gedachtengoed’

Duurzame innovatie in Europa
Inspirerende resultaten die duurzaam produceren zullen bevorderen. Dat was de aanvankelijke verwachting die Paul had van de competitie. En ook: Inzicht krijgen in wat er gebeurt op het gebied van duurzaamheid in verschillende Europese landen, en bekijken wat daarvan overgenomen kan worden. Nu de onderzoeken zijn afgerond, constateert hij dat er binnen de filmwereld een grote bereidheid is om oplossingen te zoeken voor de zaken waar het Green Film Making Project de aandacht op vestigt. ‘Studenten merkten dat de professionals die ze benaderden enorme belangstelling hadden voor hun onderzoek. Daardoor hadden ze het gevoel dat hetgeen ze onderzochten er echt toe deed.’

Studenten inspireren de docent
Paul liet zich inspireren door zijn studenten en nam enkele duurzame toepassingen over. Zo gebruikte hij tijdens het project zo min mogelijk papier en lette hij op onnodig lichtgebruik. En hij deed en passant veel kennis op over efficiënte en energiebesparende apps, de voors en tegens van LED en LEP (plasma) en hoe kleine aanpassingen op de set energieverbruik en afval kunnen verminderen.

Meer onderling contact wenselijk
Het competitie-element speelde, wat betreft de HKU-docent, een minder grote rol in het proces: ‘De studenten hebben hun eigen plan getrokken en zijn ieder op hun eigen vakgebied onderzoek gaan verrichten. Daarbij viel op dat iedereen geïnspireerd raakte door het green filmmaking gedachtegoed. Het zou voor studenten nog iets toevoegen aan de competitie als er contact zou zijn tussen de verschillende studentengroepen die zijn betrokken. Het zou het internationale aspect benadrukken, meer teamgeest kunnen creëren en uitwisseling van zienswijzen en werkwijzen opleveren.’

Voortrekkersrol van de filmbranche
Opmerkelijk genoeg zijn volgens Paul zelfs de studenten die argwanend aankeken tegen ‘groen produceren’ enthousiast geraakt over het onderwerp: ‘Zij kregen veel inzicht in recente technologische ontwikkelingen en alternatieve werkwijzen en zagen de noodzaak en het nut van verandering in. Laten we dus hopen dat de filmbranche echt een voortrekkersrol in het maatschappelijk bewustwordingsproces rondom duurzame innovaties kan blijven spelen.’

 

Op de foto: Het team van de HKU overlegt met elkaar. v.l.n.r Bram Baas, Levien Priem, Rick Griemink, Tijmen van Drongelen en Paul van den Wildenberg. Gemaakt door Judi van den Brink.