In editie 16 van SEE NL komt het Green Film Making Project aan bod in de rubriek ‘Industry Analysis’. Onder andere GFMP-projectleider Chai Locher en Doreen Boonekamp, directeur van het Nederlands Filmfonds, delen hun visie op duurzaam produceren en de implementatie ervan in de Nederlandse filmindustrie.

Het Nederlands Filmfonds is één van de partners van het Green Film Making Project. Doreen Boonekamp ziet hoe de Nederlandse filmindustrie zich steeds verder openstelt voor green filmmaking: “De industrie ziet steeds meer het belang en de voordelen van het zo duurzaam mogelijk produceren van films. Green filmmaking is echt geland in het hart van de filmsector en voor deze ontwikkeling zullen we ons blijven inzetten.”

Chai Locher legt uit hoe de bottom up methode van het Green Film Making Project succesvol werd: “Bij het Green Film Making Project hebben we ervoor gekozen om te werken met de mensen op de vloer. (..) Van daaruit kunnen we verder vertalen naar verandering op beleidsniveau of financiering, maar het begint met de mensen die het dóen.”

Lees de het artikel in SEE NL 16 hier (in PDF, pagina 20-21).

Over SEE NL
SEE NL is een gezamenlijke publicatie van het Nederlands Filmfonds en EYE International. Het Engelstalige magazine verschijnt vier keer per jaar en is gericht op promotie van de Nederlandse film en filmmakers in het buitenland. Editie 16 is net uit, en staat in het teken van verschillende (inter)nationale filmfestivals, waaronder het Nederlands Filmfonds.

Green Film Making Masterclass op het NFF
Op 2 oktober organiseert het Green Film Making Project een masterclass op het Nederlands Film Festival. De titel luidt: “Green filmmaking: de toekomst van produceren.” Lees hier meer informatie. Interesse? Meld je aan via rsvp@strawberryearth.com o.v.v. “NFF 2014”.