mail facebook twitter

Green screen of stock materiaal? Verslag van ‘Going Green’ door NBF

Tijdens de NBF netwerkborrel “Going Green: Duurzaamheid in de Film- en Televisiewereld” op maandag 26 januari jl. was de blik gericht op de toekomst van het Nederlandse film- en televisielandschap als het gaat om duurzaamheid. Welke stappen kunnen we nemen om dit proces van verduurzaming gaande te houden? Hoe zorgen we ervoor dat deze stijgende lijn wordt doorgezet?

Lees hier een een uitgebreid verslag van deze netwerkavond door NBF.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format