Elke derde dinsdag van de maand organiseert Els Rientjes een ‘Benen-op-tafel-meeting’. Dit is een bijeenkomst voor (uitvoerend) producenten die nu draaien of gaan draaien, en die willen weten hoe ze hun productieproces kunnen verduurzamen. Zij worden voorzien van praktisch advies en ondersteuning. 

Bij de ‘Benen-op-tafel’ worden (uitvoerend) producenten en productieleiders uitgenodigd hun kennis met elkaar te delen. Producenten moedigen de uitvoerend producenten van hun toekomstige films steeds vaker aan de meetings bij te wonen. Het besef wat duurzaam produceren kan opleveren begint gestaag door te dringen.

Els geeft op deze meetings een presentatie waarin alle stappen van het productieproces worden doorlopen. Zij deelt met haar gasten de kennis die zij heeft opgedaan door research, de resultaten die behaald zijn tijdens de workshops die Green Film Making organiseerde en de ervaring die ze opdeed van mensen uit het veld.

Vervolgens worden uiteenlopende tips van diverse afdelingen met elkaar uitgewisseld. Zo is er namens Green Film Making onderzoek uitgezet door studenten en in het bedrijfsleven. Dit wordt voorgehouden aan de producenten. Zij kunnen immers, moesten ze richtlijnen die voortvloeien uit bepaalde resultaten volgen, met hun voorbeeld invloed uitoefenen en kennis over verschillende deelgebieden verspreiden.

Het afgelopen half jaar heeft Green Film Making in het bijzonder de thema’s ‘licht’ en ‘duurzaam voorbereiden van de locaties’ opgepakt. Bij het laatstgenoemde thema lag de focus voornamelijk op afvalreductie en het gebruik van duurzamere materialen op de filmset. Een van de onderzoeken die hier bijvoorbeeld uit voort gekomen is, is een meet- en weegproef op verscheiden filmsets. Deze tests worden uitgevoerd door studenten en beloven binnenkort belangrijke bevindingen op te leveren. Harde cijfers kunnen de producenten hopelijk nog meer overtuigen van een doordacht afvalbeleid. Het thema voor komend najaar is transport. Ook hier zal er gekeken worden naar feiten en cijfers en vervolgens naar alle mogelijke alternatieven.

De ‘Benen-op-tafel-meetings’ werken in twee richtingen: (uitvoerend) producenten krijgen gereedschap mee om mee aan de slag te gaan, maar de gesprekken geven Els zelf ook weer een goed inzicht van hoe het er waar aan toe gaat en waar de knelpunten liggen. Een bezoek aan de filmset in kwestie kan helpen om gericht te adviseren en duurzame alternatieven voor te stellen, plus levert ook weer nieuwe data en belangrijke thema’s op.

Els Rientjes: “We zijn er nog niet. Er is nog veel werk aan de winkel. Maar daar ligt de grote uitdaging! We moeten elkaar voornamelijk blijven inspireren en motiveren. Er valt zo veel te winnen. Als filmmakers allerhande dat in gaan zien en daar naar handelen, dan komen we ontzettend ver. Ik wil daarom ook iedereen uitnodigen aan te schuiven bij de komende meetings.”

De volgende “Benen-op-tafel-meetings”:

Interesse? meld je aan via els@greenfilmmaking.com.