Het filmproductiebedrijf A Private View van Dries Phlypo en Jean-Claude Van Rijckeghem heeft afgelopen jaren flink ingezet op transportbeleid. Bij A Private View weten ze uit ervaring hoeveel dat oplevert: niet alleen voor het milieu, maar ook voor de kassa. Dries Phlypo: “We proberen altijd zo efficiënt mogelijk te werken. Daar ligt voor ons de essentie van duurzaamheid: als je op een verstandige en verantwoordelijke manier met de natuur omgaat, ga je automatisch zo efficiënt mogelijk aan de slag.“ Door op transportkosten te besparen bij drie recente filmproducties, o.a. door carpoolen, hebben ze minstens €50.000 bespaard. Het gaat om de films Brasserie Romantiek, Trouw met Mij en Vincent en het einde van de wereld.

De film Brasserie Romantiek (Joël Vanhoebrouck, 2012) werd volledig in studio opgenomen. Er werd gekozen voor opnamestudio’s in Mechelen, een relatief centrale plek in België. De producenten hadden op voorhand besloten dat er gecarpoold zou worden: volle auto’s; vaste trajecten; en vaste tijdstippen zodat er buiten de spits gereden kon worden. Dat is mogelijk als je alles in studio opneemt. De kilometervergoeding in België ligt op €0,34. Vergeleken met een vorige productie werd er minstens €15.000 tot €20.000 bespaard. Dan zit je gemiddeld op 50.000 à 65.000 uitgespaarde kilometers. Stel; een crew van vijfendertig mensen rijdt allemaal individueel naar de set… reken het verschil maar uit. Dat scheelt behoorlijk aan benzinekosten en CO2-uitstoot. Het carpoolen bracht ook andere voordelen met zich mee: er kon vast voorbereid worden; werkbesprekingen vonden plaats op weg naar de set; en men leerde elkaar onderweg beter kennen – één en al gezelligheid!

Voor de opnames van Trouw met mij (Kadir Balci, 2014) lag de besparing in het lokale karakter van de film. Erg werd gefilmd in de stad Gent. A Private View is gevestigd in Gent en werkt daardoor al vanaf het begin samen met vele Gentse collega’s. Bijna iedereen uit de stad kwam met de fiets naar de set. Aan collega’s die van buiten Gent moesten komen werd gevraagd samen te rijden. De film Vincent en het einde van de wereld (Christophe Van Rompaey, verwacht 2016), een film die gaat over een 17-jarige jongen die een ecologische revolutie wil ontketenen, werd hoofdzakelijk opgenomen in Zuid-Frankrijk. De hele crew is met de trein tot daar gereisd. Ter plekke werden auto’s gehuurd, maar wel een minimum. Iedereen moest zo veel mogelijk samen rijden. De crew had de mogelijkheid tijdens de weekenden met de trein op en neer naar huis te reizen, maar ook om ter plekke te blijven. Een groot deel koos voor dat laatste. Dries Phlypo: “Een aantal jaar geleden zou er veel sneller besloten zijn om voor iedereen apart een auto te huren, opdat de vrijheid en flexibiliteit van de crew optimaal zouden zijn, maar die tijden zijn voorbij.”

Dries Phlypo vervolgt: “Op ons verzoek als producenten om te carpoolen is nog geen enkele keer onsportief gereageerd. Wij zoeken een gebalanceerd evenwicht tussen slim omgaan met de financiën enerzijds en het bewaken van de vrijheid van regisseur en crew anderzijds. Uiteindelijk is een regisseur er alleen maar blij mee wanneer het budget zo doeltreffend mogelijk wordt besteed. De middelen die je hebt om een film te maken zijn dan wel hetzelfde gebleven afgelopen jaren, de kosten stijgen zonder onderbreken. Dat dwingt tot vindingrijkheid en alternatieven. Je verantwoordelijkheidsgevoel speelt daarbij altijd een grote rol: je houdt in de gaten hoe je bezig bent en hoe het beter kan. Dat je bespaart als je verspilling tegengaat, is daar een logische uitkomst van. En dat je daarbij nog steeds streeft naar een zo goed en mooi mogelijk resultaat staat buiten kijf.”