Ooit begonnen ze met drie, nu zijn ze met meer dan honderd: het team van eco-transportbedrijf Bubble Post. Oprichters Michel De Waele, Benjamin Rieder en Anthony Viaene hadden een kleine drie jaar geleden vast niet gedacht dat het zo’n vaart zou lopen. Ze zijn eigenlijk pas begonnen. Nu ze in twaalf Belgische steden een vaste waarde zijn, is het tijd om over de grens te kijken. Bubble Post hoopt aan het begin van 2016 in vijf steden in Nederland operatief te zijn: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Breda en Eindhoven.

Bubble Post is gespecialiseerd in efficiënte en duurzame stadsdistributie. Voor het vervoer van goederen vanuit en naar het stadscentrum gebruiken zij elektrische cargofietsen en voertuigen: m.a.w. in de stad geen uitstoot. Door een grote opslagplaats te bieden aan de rand van alle steden waar ze gevestigd zijn, voorkomen ze dat leveranciers met eigen voertuig de stad in rijden. De leverancier lost zijn goederen bij het magazijn, Bubble Post zorgt ervoor dat de waar tijdig (gekoeld of niet gekoeld) op bestemming geleverd wordt. Klanten kunnen indien gewenst een deel van hun voorraad opslaan in de magazijnen en de distributie verder volledig overlaten aan Bubble Post.
Het succesverhaal startte in 2012 en begon vanuit een grote frustratie: de aangetaste leefbaarheid van de stad Gent. Het mobiliteitsprobleem en overheersende vrachtverkeer in de stad zaten de vrienden Michel, Benjamin en Anthony al een hele tijd dwars. Michel, die destijds Commerciële Economie studeerde aan de Avanshogeschool in Breda, schreef er zijn scriptie over mobiliteit en stadstransport. Via deze scriptie kwam hij op het idee om Bubble Taxi op te richten. Het concept was simpel: stadsbezoekers parkeren hun voertuig aan de rand van de stad en voor een laag bedrag werd je naar je bestemming gebracht. De fietstaxi’s werden gesponsord door lokale handelaren, de ritprijs kon zo heel laag blijven, de binnenstad werd ontzien.

Diezelfde handelaren die de fietstaxi’s sponsorden voelden een groeiende behoefte: om eveneens het transport van hun eigen goederen te verduurzamen. En ook vanuit de horeca en de e-commerce klonk eenzelfde verzoek. Vervoer van de stadsrand naar het centrum en terug moest op een milieuvriendelijkere manier kunnen. Muziek in de oren van Michel & co: Bubble Post was geboren.  Na Gent volgden in twee jaar tijd een tiental andere Belgische steden en nu dus ook Noorderbuur Nederland.

De werkwijze in Nederland blijft precies hetzelfde. Er worden grote magazijnen gehuurd aan de rand van de steden (dat voor Amsterdam ligt in Diemen bijvoorbeeld) die als opslagplaats fungeren voor alle materiaal dat naar en vanuit de binnenstad vervoerd moet worden. Een goede plek dus om alle materiaal dat naar een filmset of opnamestudio moet te verzamelen. Zo kan alles in één keer getransporteerd worden en dat scheelt weer in vrachttransport. Of in de andere richting: alle materiaal dat terug naar de producent moet kan daarheen gebracht worden en Bubblepost vervoert het naar de producent in de stad. Het gaat echter niet alleen om vrachttransport, evengoed kleine pakketten kunnen geleverd worden.

Het jonge bedrijf dankt zijn efficiëntie in grote mate aan de zelf ontwikkelde planningssoftware. Het IT-systeem, uitgedokterd door Anthony Viaene, zorgt voor een feilloze planning en een berekening van de meest efficiënte route voor alle leveringen die dag. Yan Ketelers, verantwoordelijke Marketing en Communicatie bij Bubble Post, vertelt: “Het ontbrak aan geschikte software. Er bestond wel iets, maar nooit een programma dat alle noden dekte. Toen is Anthony zelf maar aan de slag gegaan. Het systeem is inmiddels zo verfijnd en werkt zo goed, dat het mogelijk straks op de markt gebracht kan worden.”

Een veelgehoorde kritiek op elektrische stadsdistributie is dat het uitstootprobleem verplaatst wordt. De emissies vinden niet in de stad plaats, maar wel ergens daarbuiten, waar de stroom opgewekt wordt. Dat probleem probeert Bubble Post zo goed als mogelijk te tackelen. Alle stroom die ze afnemen is groen. Daarbij proberen ze zoveel mogelijk lokale energiebronnen in te schakelen. In Sint-Niklaas bijvoorbeeld worden alle voertuigen ’s nachts opgeladen met elektriciteit die verkregen wordt uit windturbines uit de stad zelf. Bubble Post probeert zo bewust mogelijk om te gaan met elke schakel uit de keten. Zo printen ze alleen en wanneer echt nodig op papier gemaakt van het afval van suikerriet en zijn al hun uniformen van gerecycleerd materiaal gemaakt.

Bubble Post werkt veelal met offertes op maat. In elk specifiek geval worden er bepaalde tarieven aangeboden. Alleen bij lastminutegevallen worden er standaardprijzen gerekend. Die liggen op €7 per halte en voor opslag van materiaal op €1,5 per m3­ per week. Die prijzen worden in Nederland zoveel als mogelijk gehandhaafd. Green Film Making wil graag in samenwerking met Bubble Post een aantal testcases uitproberen. We zijn op zoek naar toekomstige producties die goederentransport van de stadsrand naar de binnenstad en omgekeerd met Bubble Post willen uitproberen. Zo kunnen we berekenen hoeveel dit alternatief aan CO2 –uitstoot, benzinekosten, personeelskosten en huurauto’s kan uitsparen. Heb je interesse? Neem dan contact op met Els Rientjes via elsrientjes@gmail.com.