De FireFly op de set
Amsterdam heeft er een drukke zomer met filmopnames op zitten. De voordelen van de Production Incentive regeling van het Nederlands Filmfonds hebben daar niet weinig mee te maken. Steeds meer buitenlandse producenten weten af van het bestaan van deze regeling en maken er dankbaar gebruik van. Toch willen we niet dat deze bloei van de creatieve sector in de stad bijvoorbeeld meer buurtoverlast en verhoogde CO2-uitstoot tot gevolg heeft. Een goede reden om nog eens beter na te denken hoe dit vermeden kan worden.
Locatiemanagers krijgen van producenten ook steeds vaker letterlijk de vraag alle voorzieningen zo duurzaam mogelijk te treffen. Zo kregen Tijn Heerkens van ‘Locatiewerk’ en Finbar Commandeur van ‘Ground Control’ de eis van een Amerikaanse producent afval te scheiden op hun filmset; iets wat in Amerika ondertussen de gewoonste zaak is en bij ons logistiek nog steeds een probleem blijft. Zij lieten hiervoor aparte afvalbakken drukken.

Maarten Buurlage (Locatiegoed) nam, samen met Ing Lim, de megaklus voor de grote Hollywoodproductie The Hitman’s Bodyguard (Tom de Mol Productions) voor zijn rekening en wilde naast gescheiden afval nog meer doen. Door Green Film Making kwam hij in contact met Bart Wouda, die bij ons de FireFly introduceerde als duurzamer alternatief voor de grote, gangbare dieselgeneratoren op de set. Maarten kreeg van uitvoerend producent Berry van Zwieten de vrije hand om de FireFly te testen als hij garandeerde dat het geen extra oponthoud zou betekenen voor de productie. Het omgekeerde bleek waar!

De FireFly is een batterypack met computer dat geladen wordt door een dieselaggregaat. Deze wordt in Engeland al veelvuldig gebruikt tijdens events en bij de productie van enkele televisieseries. De FireFly fungeert als primaire stroomvoorziening maar moet dus wel geladen worden, in dit geval door een gewoon dieselaggregaat. Normaliter wordt er een aggregaat gekozen dat de hoogste stroomvraag kan leveren. In de praktijk is dit slecht enkele momenten per dag daadwerkelijk nodig. De Firefly springt op deze piekstroommomenten ‘bij’ (vangt ze op) en zo wordt er op een veel efficiëntere manier stroom geleverd. Hierdoor kan met een kleiner en zuiniger dieselaggregaat gewerkt worden. De FireFly kan ook stroom leveren als het dieselaggregaat uit staat. Als de accu’s leeg dreigen te raken, slaat het aggregaat automatisch aan. Het gebruik van de FireFly reduceert dus enerzijds de CO2-uitstoot aanzienlijk, maar verlaagt ook de uitgaven aan dieselbrandstof.

 

Firefly pilot op de set van ‘The Hitman’s bodyguard’ from greenfilmmaking on Vimeo.

 

The Hitman’s Bodyguard, waarvoor 18 dagen gedraaid werd in Amsterdam afgelopen zomer, bood een fantastische gelegenheid om een pilot te draaien met de FireFly. Het is een voor Nederlandse begrippen grootschalige productie: gemiddeld honderd tot 200 personen crew en 50 tot 150 figuranten per dag. Er waren 7 gebieden in de stad waar gefilmd werd met daarbinnen verschillende locaties en bijna overal is er tweemaal gedraaid; een keer met cast en een keer met stuntdubbels. Er werden gemiddeld drie tot vier camera’s gebruikt per scène, veel grip, niet zoveel licht. Elke set werd door de verantwoordelijke locatiemanager een dag van tevoren opgezet. Na zes dagen opnames werd er al een besparing van 30% gemeten.
De Firefly liep in totaal 88 uur en het dieselaggregaat 94 uur. Daarbij werd in 1 week 158 liter brandstof bespaard en 0.42T CO2-uitstoot. De berekening en meting is gebaseerd op dag- en nachtverbruik omdat het basecamp dag en nacht van stroom moest worden voorzien (i.v.m. wasmachines, drogers, koelingen, toiletten, opladen van batterijen, 150 portofoons etc.) Diesel kost 1,10 excl. BTW per liter en zo kan je makkelijk gaan rekenen. Daarbij werd er bespaard op het inhuren van een aggregaat dat als backup zou dienen in geval van stroomuitval. De inzet daarvan is normaalgesproken gangbaar bij een dergelijke productie.

We kunnen na een week draaien de volgende som maken: Het inhuren van een noodaggregaat (voor de piekmomenten) werd bespaard (€325 per week.) Er werd een simpeler aggregaat ingezet: besparing €35 per week. Er is zoals vermeld 158 liter diesel uitgespaard (158 x €1,10 / l). Als er, zoals normaal, een zwaarder aggregaat was gebruikt, was er gemiddeld ¼ diesel meer verbruikt. Dat zou ongeveer op 80 liter extra per week neergekomen zijn.
Totaal is in een week dus gemiddeld bespaard: €325 + €35+ €173,80+ €80 = €613,80

Naast de verminderde CO2-uitstoot en de kostenbesparing wordt ook de geluidsoverlast aanzienlijk teruggedrongen. Dieselaggregaten produceren een hoop lawaai. Door de opgeslagen energie in de batterijen van de FireFly kan er deels overdag, maar met name ’s nachts geruisloos in stroom worden voorzien. Zeker in de volle binnenstad maakt dit een groot verschil voor de buurtbewoners.

Concreet alle voor -en nadelen nog even op een rij:
Voordelen:
Overdag kan het basecamp ca. 10 uur op batterijen lopen dankzij de FireFly en ’s nachts is dat de volledige nacht. Daardoor krijg je zowel minder overlast tijdens de ochtend, de avond en de nacht. Er is voortdurend backupstroomvoorziening gegarandeerd. De FireFly biedt realtime inzicht in het stroomverbruik op elk moment van de dag en er is de mogelijkheid om het energieverbruik af te lezen op afstand. Goede zaak is ook dat er zonnepanelen aangesloten kunnen worden. Je hebt in combinatie met de FireFly nog maar een relatief klein stroomaggregaat nodig en dat is alle opzichten voordeliger. De combinatie van de FireFly en het standaard aggregaat kan (als er veel stroom gevraagd wordt) relatief veel stroom tegelijk leveren (smart boost.) En niet op de laatste plaats: er is minder overlast voor de buurt en de CO2-uitstoot wordt aanzienlijk verlaagd.

Nadelen:
Er is extra transport (2.3 ton) nodig. Het is van essentieel belang dat er een stroomplan wordt voorzien met verwacht energieverbruik. Zo kunnen de voeding en stroomvoorziening van het batterypack en het stroomaggregaat optimaal op elkaar afgestemd worden. Belangrijk is te letten op een goede verdeling over de drie krachtstroomfases en dat kan voor een kortstondige opzet lastig zijn. Een accurate inschatting van het te verwachten stroomverbruik is behoorlijk moeilijk. Voor het hele proces is een goede energiecoördinatie essentieel. Dit moet goed opgevolgd worden door het locatiemanagement of een daarvoor aangestelde coördinator. In de eventwereld is dit al heel gebruikelijk, maar in de filmwereld valt hier nog behoorlijk wat te winnen. De inzet van de FireFly is uiterst geschikt voor grotere producties met omvangrijk stroomverbruik (ook ’s nachts) en waarbij er meer tijd is voor het opzetten ervan. Voor kleinere producties raden we andere alternatieven aan.