Op 19 oktober 2016 vond voor de vierde maal ADE Green plaats. Dat in de festivalwereld een belangrijke omslag moet plaatsvinden, weten ADE en ID&T al langer en daarom sloegen ze ook dit jaar opnieuw de handen in elkaar en bouwden deze festivaldag uit tot een toonaangevend congres over duurzaamheid, innovatie en sociale verandering. Tijdens diverse workshops, verdiepende discussies, panelgesprekken en gastlezingen werd op zoek gegaan naar zinvolle oplossingen.

ADE Green is in het bijzonder op de festival- en muziekbranche gericht, maar de link met de film- en televisiewereld is sterk. De wijze waarop tijdens dit congres kennis gedeeld en inzichtelijk gemaakt werd, bevestigde op een prettige manier hoe verschillende velden en disciplines samen verder kunnen komen in het verduurzamen van de eigen branche. Film, muziek, festivals e.a. liggen door dit gedeelde streven plots heel dicht bij elkaar. Daarbij was de Gemeente Amsterdam op deze editie van ADE Green een opmerkelijk bindende factor: Zij zal haar beleid komende jaren voor alle events dwingender gaan maken en zorgen voor regelgeving die voor allen geldt. Een goede zaak. GFM deed bij ADE Green al eerder veel inspiratie op en dat was dit jaar niet anders.

Op het programma stonden o.a. workshops over voeding, biodiversiteit, afvalmanagement, podiumbouw, up- en recycling en presentaties van uiteenlopende best practices gedeeld door festivalorganisatoren en vertegenwoordigers van innoverende projecten. Tot ons grote plezier was Emellie O’Brien (VS), sinds 2014 een oude bekende van Green Film Making, een van de gastsprekers die dag. Samen met haar Earth Angels (NY) zet O’Brien zich sinds 2012 in voor het verduurzamen van de Amerikaanse filmindustrie en leverde indrukwekkende prestaties bij o.a. “The Amazing Spiderman 2 (2014) en Noah (2014). Op het NFF 2014 kon GFM al van haar leren hoe het productieteam door te verduurzamen personele kosten kan terugverdienen. Voor GFM is een belangrijke vraag wat de televisie- en filmindustrie kan leren van de muziek- en festivalwereld. O’Briens aanwezigheid bij ADE Green duidt erop dat er ook in de andere richting naar antwoorden gezocht wordt. O’Briens workshop kreeg de titel: Sustainable Mainstage. De brug met de festivalwereld was daardoor geslagen, want van haar kennis over decorbouw kan ook de festivalwereld profiteren.

O’Brien begon haar workshop met een uitvoerig verslag over decorafval scheiden. Een pijnpunt dat nog steeds leeft, is dat opslaan duurder is dan weggooien. Afvalbedrijven zouden opslagruimte kunnen aanbieden, maar dat aanbod is nog te klein. Er moet dus gezocht naar een goede bestemming voor alles wat weggaat om het cradle-to-cradle principe dat nagestreefd wordt waar te kunnen maken.

Toch zijn er al grote vooruitgangen geboekt. Van het metaalafval op grote sets krijgt bijna 100% een tweede leven. Voor alle hout- en betonresten zijn ze nog niet zo ver, maar de verschillen met vroegere jaren zijn aanzienlijk. De resultaten die Earth Angels behaald hebben, zullen meegenomen worden in de voorbereiding van de decorworkshop die Green Film Making in het voorjaar van 2017 zal organiseren, en die dag verder uitgediept.

Earth Angels gaan verder dan de inzet van producenten vragen het op hun set anders te doen, zie bieden ook eco-management educatie. Het doel is te komen tot zero waste management. “Why do we keep on creating trash?” vraagt O’Brien zich dagelijks af. “Er is een groot verschil tussen sloop en deconstructie. Je moet inzetten op dat laatste,” vervolgt ze. Dat doen ze bij Earth Angels onder het motto: ‘Reimagine, reuse, recycle.’ Bouwen en ontwerpen moeten opnieuw uitgedacht worden in functie van hergebruik van het materiaal. Een opgave die geldt voor het bouwen van binnen-en buitensets bij film- en televisieproducties en voor de podiumbouw op festivals en concerten. Ontwerpers en ontwikkelaars moeten actief bij het oplossen van dit vraagstuk betrokken worden, want idealiter zou recycling pas de aller laatste van alle opties mogen zijn.

Voorts hamerde O’Brien erop dat je het nooit alleen doet. “There is always community,” zo stelt ze. Om bijvoorbeeld de uitwisseling van materialen of de informatie erover voor mekaar te krijgen, zal je immer verschillende partijen samen moeten brengen. Daarom is het uitzoeken wie daarbij de beste partners zijn een even belangrijk aspect van het proces als de op- en afbouw van de producties zelf. Meer over het inspannende werk van Earth Angels vind je hier.

Andere belangrijke conclusies van de dag waren onder meer: dat de communicatie over waste management opgevoerd moet; de samenwerking tussen verschillende events sterker kan; dat door bindende regelgeving het belang van duurzamer organiseren beter geïmplementeerd zal worden en laatst in dit rijtje maar zeker niet onderaan de agenda: dat we anders moeten gaan eten. Op verschillende festivals is er al een louter vegetarisch aanbod en dat wordt positief ontvangen.  Gaat de filmwereld dit volgen? Kunnen we binnenkort berichten over de eerste filmset waar geen vlees werd geserveerd?

ADE Green 2016 werd mede mogelijk gemaakt door Green Events Nederland, Green Music Initiative, Julie’s Bicycle en Open House.