Eind november 2016 opende De Gezonde Stad het eerste Zero Waste Lab van Nederland: een buurtlab voor sociale en circulaire innovatie in Amsterdam-Oost. In het Zero Waste Lab kunnen buurtbewoners hun gescheiden afval inleveren. In ruil hiervoor ontvangen ze waardemunten die ze bij 25 ondernemers in de Dapperbuurt kunnen inwisselen voor korting op producten of diensten. Al het ingeleverde afval dient als nieuwe grondstof voor (lokale) recycling en upcycling, zodat de waarde niet verloren gaat en concreet een bijdrage wordt geleverd aan een circulaire economie in de stad. De komende maanden kunnen film- en televisieproducties die gaan draaien op locatie in Amsterdam ook hun gescheiden afval inleveren bij het Zero Waste Lab!

Afval van film- en televisieproducties

Voor onze sector is het inmiddels duidelijk dat er een grote uitdaging ligt op het gebied van afval. Er kunnen veel stappen gezet worden om de hoeveelheid restafval op sets te verminderen (afvalscheiding, recycling en hergebruik) waardoor we de milieu-impact en kosten reduceren. Goede afvalscheiding is van groot belang om te voorkomen dat bruikbare materialen verdwijnen. Op karton en papier na wordt op de meeste sets nog amper afval gescheiden. Door mee te doen aan een project als Zero Waste Lab wil De Gezonde Stad ook filmproducties de mogelijkheid geven om hierin toch verder stappen te kunnen zetten. Waarbij het een win-win situatie moet worden voor iedereen. Projectleider Bonnie Joosten wil ook kijken of gerecycled materiaal – denk aan textiel, papier en karton – van het Zero Waste Lab wellicht weer als grondstoffen gebruikt kan worden op de filmset. Ze hoort graag of film- en televisieproducties daar behoefte aan hebben.

Om welk afval gaat het?

Afval dat kan worden ingeleverd is: papier, karton, textiel, zacht plastic* en groente- en fruitafval. (*Met zacht plastic wordt bedoeld verpakkingsplastic. Geen plastic flessen en bekertjes.)

Als je meedoet, krijg je jutezakken om het afval in te verzamelen en aan te leveren in het Zero Waste Lab. Het kost je niets en je krijgt voor je afval waardemunten die je bij ondernemers in de Dapperbuurt kan inwisselen voor korting op goederen en diensten. En uiteraard geven we uitgebreid de aandacht aan jouw testcase op onze social mediakanalen en in onze nieuwsflitsen. We volgen hoe het afval scheiden en verzamelen verloopt op de set en wat er concreet gebeurt met het ingeleverde afval bij het Zero Waste Lab.

Gratis Ophaalservice voor shoots op locatie in de Dapperbuurt

Voor filmproducties op locatie in de Dapperbuurt is er een gratis ophaalservice van het afval. Met één telefoontje wordt al het afval opgehaald met de bakfiets.

OPROEP: Heb jij in de komende periode opnames in Amsterdam gepland staan en wil je afval op de filmset verzamelen en je gescheiden afval inleveren bij Zero Waste Lab? Meld je aan bij Els Rientjes via els@greenfilmmaking.com

Eerste resultaten in Oost

Twee maanden na start van het project en opening van het Lab in Amsterdam Oost concludeert projectleider Bonnie Joosten dat het goed loopt. Er doen meer dan 100 mensen mee, waarvan velen wekelijks hun afval inleveren. Het ingeleverde afval wordt zoveel mogelijk in de buurt hergebruikt, zoals upcycling van oude meubels en textiel voor buurtcentra. Ook worden er kunstwerken van het ingeleverde materiaal gemaakt. Kortom, veel toegevoegde waarde voor mensen, de buurt en de gezamenlijke leefomgeving. Woon je in Amsterdam Oost en wil je meedoen, klik dan hier voor meer informatie. De Gezonde Stad wil het project verder uitrollen in andere buurten van Amsterdam. In de loop van het jaar zal een Zero Waste Lab in Amsterdam Centrum worden geopend. Lees hier meer over de grotere ambities van Zero Waste Lab in de hoofdstad.

Het Zero Waste Lab is een initiatief van De Gezonde Stad en wordt ondersteund door partners Stadsdeel Oost, Icova, Cities Foundation, de Regenboog Groep, Ymere en EY. Daarnaast werken zij samen met de Dappermarkt en lokale ondernemers in de Dapperbuurt, de Dapperschool en bewoners.

Foto’s door Sarah Dona Fotografie