Bij onze focus op duurzame catering dit najaar komt ook het welbekende afval scheiden op de set weer bovendrijven. Green Film Making heeft al verschillende pilots gedraaid en zowel daar als bij verschillende cateraars is het duidelijk: scheiden lukt wel, maar waar lever je het af? Met deze vraag op zak kijken we rond naar mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking in de regio Amsterdam. En zo vonden we in Rijsenhout de Groene Energiefabriek van afvalbedrijf De Meerlanden die inzamelt voor negen gemeenten en 4000 bedrijven in de Haarlemmermeer, Greenport Aalsmeer, Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. Met een streven naar een circulaire economie wordt GFT afval in de Groene Energiefabriek voor 100% gerecycled door middel van een systeem van vergisting en compostering. Op uitnodiging ging Green Film Making kijken hoe ze precies werken en of er aansluiting is te bedenken voor het afval van onze set.

Het complex ligt onder de rook van Schiphol. Business Unit Manager Bedrijfsafval Arthur Richardson laat het proces in actie zien. Een vrachtwagen lost groenafval in een loods. Een deel van het GFT afval komt hier uit de tuinbouw en bedrijven, het grootste deel echter van huishoudens. In totaal zamelt de Meerlanden per jaar 62.000 ton organisch afval in, bij bedrijven en bewoners, dat wordt vergist en gecomposteerd.

De innovatie bij de Meerlanden zit in de vergistingsinstallatie die in 2011 in gebruik is genomen. Met deze installatie wordt de energie aanwezig in het GFT-afval omgezet in biogas. Dit gas wordt vervolgens opgewaardeerd tot groengas en CO2. Daarna wordt het afval gecomposteerd in gigantische composteringstunnels. De warmte uit dit proces wordt opgevangen en via warmtewisselaars naar kassen in de buurt getransporteerd. Bij dit transport ontstaat condenswater wat weer wordt gebruikt om de straten schoon te spuiten.

Het uit GFT gewonnen groene gas kan op het terrein van de Groene Energiefabriek worden getankt door onder andere de eigen vloot vuilniswagens. Ook wordt er een gedeelte teruggeleverd aan het openbare gasnet. Zowel de compost als de restwarmte vindt zijn weg terug naar de omliggende glastuinbouw. Het is de bedoeling dat de CO2 op termijn ook wordt terug geleverd aan de glastuinbouw als groeiverbeteraar

De totale CO2-besparing van het GFT recycle proces is ongeveer 16 miljoen kilo CO2 per jaar. De voetafdruk van Meerlanden is zo’n 3,5 miljoen kilo, er wordt dus veel meer bespaard dan ze zelf uitstoten.

Jammergenoeg komt het met de Groene Energiefabriek niet tot een pilot, omdat het volume dat ons reizende circus maakt te klein voor hen is om een speciale structuur voor op te zetten. Erg jammer, want gelijk inhaken op een circulaire structuur is natuurlijk ideaal bij duurzaam produceren.

De vraagt blijft dus, waar moeten we dan naar toe? Meestal gaan gemeenten over het verschaffen van ontheffingsvergunningen dus misschien zit daar de sleutel. Of onze cateraars worden zelf verantwoordelijk om het afval zelf in te leveren. Maar echt duurzaam werken gaat in de praktijk het beste met elkaar en niet alleen. Dus we blijven nadenken over een gezamenlijke oplossing. Ook op de aankomende sessie begin volgend jaar waarbij we met cateraars om de tafel gaan zitten zal dit aan bod komen. Kom ook en denk mee!