Foto: Set van Flikken Rotterdam – Fotograaf: Lennie Visser  

Rotterdam Film Commission is al lange tijd supporter van Green Film Making. Commissioner Saskia Kagchèl was actief betrokken bij onze workshop Catering in het Rotterdamse BlueCity, onder andere in een panel over afval op de set. Ook werken we samen aan onze Filmoogstkaart. Op deze speciale online kaart voor film en TV die we ontwikkelen in samenwerking met Superuse Studios, vind je binnenkort in één oogopslag alle informatie over elektrische generatoren, open eindes, openbare laadpunten en batterij-systemen in de buurt van je volgende set. De ideale tool dus bij duurzaam produceren. Er zijn inmiddels al veel vaste stroompunten op strategische plekken in Rotterdam onderzocht en in kaart gebracht. Lees hier het gesprek met Saskia over de nieuwe mogelijkheden in de stad nu de Film Commission onderdeel is geworden van de Gemeente Rotterdam.

Rotterdam Film Commissioner Saskia Kagchèl – foto: nieuwspeper

Saskia, hoe lang ben je al film commissioner van Rotterdam?

Ik ben al bijna 15 jaar aan het werk bij de Rotterdam Film Commission. Eerst als assistent van Film Commissioner Jacques van Heijningen en sinds 2009 ben ik zelf werkzaam als Film Commissioner.

Sinds kort zijn jullie onderdeel van de Gemeente, wat is hierdoor veranderd?

Sinds april 2019 is de Film Commission onderdeel van de Rotterdam Film & Media Office en vormt onderdeel van de afdeling Cultuur van de Gemeente Rotterdam. Voorheen was de Rotterdam Film Commission vooral een service loket. In de nieuwe situatie is de functie gekoppeld aan het film & mediabeleid. Dat houdt in dat we naast het leveren van services aan producties ons ook inzetten om de film & mediasector in Rotterdam te versterken.

Hoeveel producties ondersteunen jullie per jaar?

We ondersteunen ruim 700 draaidagen per jaar. Op dit moment zijn we druk bezig met de opnamen van de TV-serie Flikken Rotterdam en de One Night Stand telefilm reeks Centraal, waarbij 6 films het Centraal Station in Rotterdam als begin- en eindpunt hebben.

Wat is er nu te bieden op het gebied van duurzaamheid voor een productie in Rotterdam?

We zijn nu aan het nagaan hoe we producties kunnen ondersteunen in hun wens om duurzamer te produceren. Een middel hiervoor is om de ervaringen die we reeds hebben opgedaan met het verduurzamen van evenementen in te zetten voor film & media producties. Dan kun je denken aan vaste (kracht) stroompunten, maar duurzamer filmen kan ook door meer lokaal in te kopen en te huren. Dat is zeker iets waar we meer op gaan inzetten.

Wat zou je het liefst aanpakken?

Het bundelen van kennis heeft mijn eerste prioriteit. Rotterdam heeft verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Daar ga ik mee in gesprek om na te gaan hoe we onze gezamenlijke ambities kunnen matchen en om duurzaam filmen ook binnen de gemeente op de kaart te zetten. Daarnaast gaan we ons inspannen om lokale crew en leveranciers te koppelen aan producties. Door inzichtelijk te maken wat Rotterdam te bieden heeft zowel op het gebied van duurzaam produceren als lokale crew en leveranciers hopen we drempels bij producties weg te nemen.

Is er draagvlak voor een duurzame aanpak bij makers?

Er wordt weinig naar gevraagd. Waardoor er als er een vraag voorbij komt, het meteen een uitzondering is. Dan blijkt ineens de logistiek rondom sleutels van stroomkasten een probleem te zijn. Als de mogelijkheden voor duurzaam produceren inzichtelijk zijn en bekender worden en de vraag vaker voorbij komt, ontstaat er ook meer routine en slijt het er gemakkelijker in.

Je sprak bij onze workshop catering in Bluecity ooit over het verschil tussen faciliteren en verbieden. Zou je vanuit de Gemeente duurzame eisen kunnen gaan stellen aan een productie?

Er zit inderdaad een frictie. Een productie heeft bijvoorbeeld vaak veel voertuigen op de set. Veelal afkomstig vanuit buiten de stad. Sommige voertuigen voldoen niet aan de eisen van de milieuzone. Dan moet daar weer een speciale ontheffing voor worden verstrekt. Het zou kunnen dat we ons daar minder voor gaan inspannen. Het zou vreemd zijn om ons enerzijds in te zetten op duurzaam produceren en anderzijds ons in te spannen om milieu vervuilende wagens de stad in te halen.
Hetzelfde geldt voor beeldvorming. Rotterdam heeft de uitgesproken ambitie om een duurzame stad te zijn. Ik kan me indenken dat het faciliteren van bijv. autocommercials waarbij de wagens niet hybride/groen/zuinig zijn op termijn niet langer wenselijk is.
Maar zover zijn we nu nog niet. Eerst maar eens kijken wat we als stad kunnen bieden aan producties die zelf initiatief tonen om duurzaam te produceren. Pas als die infrastructuur op orde is, gaan we na hoe de overige producties kunnen verleiden om mee te doen.

We zijn in ieder geval heel blij met onze verdere samenwerking en kijken uit naar de volgende stappen in Rotterdam! Contact opnemen met Rotterdam Film Commission? Kijk hier voor de contactgegevens.