Door Sustainability Manager Els Rientjes

Het zijn rare tijden. Zo viel het leven ineens stil, werden producties opgeschort en is de toekomst onzeker. Maar hoewel onze business momenteel bijna geheel plat ligt en we gedwongen ” thuiszitten”, zie ik ook een hoop lichtpuntjes in deze ongewone tijd. Hoe groot is de creativiteit en veerkracht van ons als makers?

We reageren allemaal op onze eigen manier. Sommigen in stilte, sommigen gaan schrijven of zorgen voor familieleden. En voor anderen is het een tijd om ergens de schouders onder te zetten om zo hun steentje bij te dragen. Wat ik mooi vond om te zien was dat veel makers zich aanboden om de ingekorte uitvaartplechtigheden zichtbaar te maken voor allen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij het afscheid van een vriend. Er worden reportages gemaakt en gestreamd zodat je toch op afstand het ritueel mee kan maken. 1,5 meter is hier een rekbaar begrip, maar het geeft aan dat we onze kennis en kracht inzetten op een breder terrein dan we gewend zijn.
Ook initiatieven als “Media in Zorg” zijn ontroerend. Mooi dat sommige bedrijven, waar we normaal gesproken onze faciliteiten inhuren tijdens onze producties, nu hun dienst gratis leveren. In het geval van Diks om transport mogelijk te maken waar nu minder geld voor beschikbaar is. Met “Diks voor elkaar” maken ze een prachtig gebaar.

Natuurlijk zie ook ik, de beelden van de stad van nu in serene schoonheid. Pleinen, gebouwen en straten die we nog nooit zo leeg hebben gezien. Jaloersmakend voor onze locatiemanagers die zich nu alle moeite hadden kunnen besparen om de set draai klaar te maken als we weer eens een historische film zouden willen draaien. En juist nu mogen we er niet in met onze ploegen.

Maar het is ook een tijd waarin we ons voorbereiden op de toekomst. Hoe gaan we door. Er is tijd om na te denken en er is ruimte en meer respect voor technische oplossingen en research. Een duw in de richting om door te ontwikkelen in de energietransitie, zoals de ontwikkeling van energie uit waterstof; minder afhankelijk zijn van grote ketens en onze ogen openen voor de initiatieven van buurtwinkels die lokale producten aanbieden. Misschien een tijd om over een “eerlijkere prijs” na te denken van vliegen en de internationale infrastructuur van treinverkeer uit te breiden om deze efficiënter en goedkoper te kunnen aanbieden? Wat zal dat in onze branche gaan betekenen?

En we worden ook stil vanbinnen. De lucht is schoner, vissen komen weer in Venetië zwemmen en bepaalde vogels durven weer te nestelen op plekken, waar het hiervoor niet gezond genoeg was voor hun kroost. Dat zet ons aan om ook ons gedrag blijvend te veranderen en meer voor onze aarde en onze toekomst te zorgen.

Er is gedwongen meer tijd om te schrijven en na te denken over nieuwe concepten; dus we verwachten straks een grote druk op het loket van subsidies voor toekomstige producties. Minister Rutte roept ons op om na te denken hoe we in de overgangsfase onze bedrijven straks langzaam weer kunnen starten met in achtneming van de 1,5 meter. Dat lukt nog wel in de postproductie en in de voorbereidingen en documentaires. Maar hoe gaan we straks weer de grote scenes draaien.

Zouden we deze stilte nu ook niet kunnen gebruiken om na te denken over hoe we straks onze stilgelegde producties meer duurzaam kunnen maken. Net als velen, heb ik ook de subsidie aangevraagd die de regering ons voorhoudt in de maanden maart, april en mei. Voor mij een handvat om, indien die wordt toegekend, ook met Green Film Making een steentje bij te kunnen dragen.
De afgelopen jaren heb ik geprobeerd producenten te verleiden mij in te huren om hun productie te mogen begeleiden met duurzame adviezen, om de stichting Green Film Making te kunnen laten voortbestaan. Met als resultaat dat het dagbedrag voor dit consult, makkelijk werd terugverdiend in het productiebudget.
De kennis die we bij Green Film Making hebben vergaard, waaronder de mogelijkheden duurzaam in te huren bij onze faciliteitenhuizen die bij ons vaak eerder bekend is, zal ik graag blijven delen. Daarom wil ik in de maanden april en mei kosteloos aanbieden om advies te geven op je productie. Hou hem tegen mij aan en ik doorloop de stappen die je nog zou kunnen nemen om straks de draad duurzamer weer op te pakken. Duurzamer produceren valt of staat bij een goede voorbereiding, en die tijd hebben we nu. Daarbij zijn er altijd besparingen door een meer duurzame aanpak, wat ook goed van pas kan komen nu producties worden opgeschoven. Ik denk graag mee om creatief met de huidige situatie om te gaan.

Dat meedenken wil Green Film Making ook doen op het gebied van al eerder gemaakte content, decor en andere voorbereidingen die je trof voor je productie voor de lockdown en die straks niet meer bruikbaar zijn. Amsterdam heeft te kennen gegeven als stad de komende jaren te willen zorgen voor een meer circulaire economie. Dat betekent dat alle materialen, bouwstoffen en resten weer gebruikt zullen moeten worden in nieuwe situaties. Ook wij als filmers hebben daar een taak in. En dat is niet alleen oude waardevolle content opnieuw laten zien, zoals nu heel slim op TV gebeurt.

Daarom een oproep om ons in deze tijd te bezinnen op hoe we hernieuwd verder kunnen gaan. En daar draagt Green Film Making graag een steentje aan bij! Bel of mail me als ik iets voor je kan betekenen.