Tijdens het aankomende Nederlands Film Festival vindt op woensdag 30 september de speciale expert meeting ‘Duurzaamheid in de sector anno 2020’ plaats waar ook sustainability manager Els Rientjes zal aanschuiven. In de afgelopen jaren zijn er stappen genomen om duurzaam produceren in Nederland te faciliteren, toch toont onderzoek aan dat er in de praktijk weinig fundamenteel is veranderd. Een belangrijke factor hierin blijkt het heersende spanningsveld tussen creativiteit en duurzaamheid (milieu) bij het maken van films te zijn. Hierop ligt dan ook de focus van het tafelgesprek.

Vragen die aan bod kunnen komen zijn:

    Hoe ver kan je als filmmaker gaan om je creatieve/artistieke vrijheid te waarborgen? Op welk punt moet de impact op het milieu ook worden meegenomen in de afwegingen?

    Zitten creativiteit en duurzaamheid elkaar altijd in de weg? Of kunnen ze elkaar ook versterken?

    Is het überhaupt mogelijk om een duurzame film te maken? Of is het produceren van films per definitie nooit duurzaam?

    Hoe gaan we om met dit spanningsveld tussen creativiteit en duurzaamheid? Wat is de volgende stap?

De gespreksleider van de tafel Duurzaamheid is Margje de Koning (artistiek directeur Movies That Matter). De andere professionals die plaatsnemen aan deze tafel zijn: George van Breemen (Nederlands Filmfonds), Tim Wagendorp (Vlaams Audiovisueel Fonds), Mees Peijnenburg (Paradise Drifters), Halina Reijn (Instinct), Nanouk Leopold (Cobain), Monique Busman (De Familie), Maarten van der Ven (Studio Ruba). Na afloop zal een verslag op hoofdlijnen gemaakt worden dat naar OCW, gemeentes, fondsen en andere relevante organisaties wordt gestuurd en kan dienen als gespreksdocument voor beleidsmakers en betrokkenen.