Tijdens de laatste editie van het NFF werd op initiatief van de Universiteit van Utrecht een rondetafelgesprek gehouden met als onderwerp; “Hoe staat het in de filmwereld met het duurzaam produceren.” Verschillende producenten en regisseurs waren uitgenodigd hun gedachten te delen en ook schoven Tim Wagendorp (Vlaams Audiovisueel Fonds), George van Breemen (Nederlands Filmfonds) en ikzelf (Green Film Making) aan.

Heel goed om weer eens met alle betrokken partijen te kunnen sparren over hoe we samen kunnen optrekken. Iedereen is zich inmiddels zeer bewust van de stappen die tijdens producties genomen kunnen worden. De producenten en de regisseurs gaven zelf aan dat ze er best een schepje bovenop willen doen en het zouden begrijpen als er vanuit de fondsen en financierders ook naar dit punt gekeken wordt.

Ons Filmfonds heeft hiervoor een positieve insteek voor ogen door onze producties te helpen te verduurzamen en te belonen, in plaats van te handhaven middels kortingen op subsidies zoals in andere landen wel wordt gedaan. Dit is ook in lijn met de houding die Green Film making de afgelopen jaren heeft gehad; het delen van goede voorbeelden, te ondersteunen door research en door succesvolle methodes uit andere branches toe te passen.

Het is echter ook duidelijk geworden dat het slagen van duurzame stappen enkel tot stand kan komen als deze positieve houding gedragen kan worden door meerdere crewleden en dat samenwerking hierin essentieel is. Het rondetafelgesprek maakte duidelijk dat productie en regie hier een belangrijke taak in hebben.

Het rondetafelgesprek vond plaats n.a.v. een onderzoek dat Fieke Spoler en Judith Keilbach van de Universiteit van Utrecht gedaan hebben naar de obstakels om in Nederland duurzamer te produceren. Een paar jaar geleden maakte Judith en ik kennis en begreep ik dat de universiteit hun studierichting wilde uitbreiden met het integreren van duurzame modules in hun vakgebieden. We besloten samen te gaan werken waar mogelijk. Allereerst zou ik 1 van hun onderzoekers, Fieke Spoler, op weg helpen bij een onderzoek omtrent de vorderingen in de filmwereld op het gebied van duurzaamheid. Als vervolg daarop zouden we samen kijken hoe we onze krachten konden bundelen.

Fiekes onderzoek bracht aardig wat aan het licht en zo kwamen zij tot een volgende stap: Het bewuste rondetafelgesprek in oktober 2020. Inmiddels hebben zij ook een vervolgonderzoek afgerond waarin ze onder andere in kaart brachten waar Nederland t.o.v. andere Europese landen staat. Hierbij zijn verschillen van stimuleren danwel handhaven duidelijk geworden. En het is ook duidelijk dat wij hier een stapje harder kunnen lopen.

Op basis van deze initiatieven vanuit de wetenschap start het Nederlands Filmfonds dit jaar een nieuw traject waarbij een aantal pilotprojecten zullen worden ondersteund om duurzamer te werken.

In totaal zullen er dit jaar 6 projecten uitgekozen worden om mee te doen aan deze pilot, waar Green Film making ook bij betrokken zal zijn. Het is de bedoeling om al in de préproductie-periode het traject te starten, omdat alleen dan het beste resultaat te halen is. De Universiteit van Utrecht zal deze in samenwerking met het Filmfonds begeleiden.

Green Film Making is heel blij met het onderzoek en de nieuwe stimulans die ons dit zal geven om in Nederland het produceren bewust duurzamer te gaan maken. We zijn eraan toe. En ik merk dat de crew en cast dit zullen omarmen. Op naar een goede proefperiode, opdat het filmfonds ons hierna beter kan ondersteunen en begeleiden om de duurzamere productiewijzen te realiseren.

Door Els Rientjes – Sustainability Manager Green Film Making

Lees hier een uitgebreid interview met Fieke en Judith over hun onderzoek.